Liên hệ

Công ty dịch vụ bảo vệ Đại Bảo Long

Công ty Cổ Phần Dịch vụ vệ sĩ Đại Bảo Long với phạm vi hoạt động trên địa bàn TP.Đà Nẵng và các vùng lân cận, trong lĩnh vực kinh doanh cung cấp dịch vụ bảo vệ và vệ sĩ chuyên nghiệp. Công ty bảo vệ Đại Bảo Long luôn mong muốn mang tới cuộc sống bình an & hạnh phúc cho cộng đồng.

Yêu cầu & liên hệ